Přístupové a docházkové systémy

Přístupový systém je kontrola přístupu a slouží k omezení vstupu osob do určitého objektu nebo prostoru, případně k omezení přístupu k zařízení nebo jeho ovládání. Mohou se použít různé metody kontroly přístupu a identifikace. Identifikace přístupu je možná pomocí kódu, čipu, karty nebo otisku prstu nebo různé kombinace těchto metod. Monitorovací zařízení pro kontrolu mohou pracovat samostatně nebo mohou být provedeny pro další nadstavbový systém např. bezpečnostní systém.

Docházkový systém je evidence docházky. Každá osoba, která je objektem sledování docházky obdrží osobní identifikaci. K identifikaci mohou být použity čipy, karty nebo otisky prstů. Identifikace se přiřazuje k vlastnímu záznamu osob spolu s dalšími osobními údaji a předpisy daného pracovního režimu.  Pro vlastní záznamy osob se mohou definovat až 50 různých operací např. příchod do zaměstnání, odchod ze zaměstnání, odchod např. k lékaři, přestávky, pauzy, přechod na jiné pracoviště, služební cesta atd. Pro záznam sledování objektu je přiřazen osobní kalendář dané osoby s uvedenými daty přístupů, změn a celkové docházky.