Vyhláška

Školení a přezkoušení z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pro školení a získání osvědčení nás můžete kontaktovat na e-mailu info@hexagonelectric.cz

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Vyhláška stanoví úroveň odborné způsobilosti pracovníků, kteří se zabývají obsluhou nebo prací na el. zařízení, provozují je, vyrábí, montují nebo projektují.
S elektrickými zařízeními, stroji a přístroji často musí pracovat i osoby bez elektrotechnického odborného vzdělání.
Před započetím práce na libovolném elektrickém zařízení je zaměstnavatel povinen dle příslušných zákonů seznámit nebo poučit zaměstnance se základy bezpečnosti práce na elektrickém zařízení.
Při těchto činnostech zákon požaduje získání osvědčení podle vyhlášky č. 50/78 Sb.

Stupně odborné kvalifikace pracovníků v elektrotechnice a elektronice dle vyhlášky 50/1978

PRACOVNÍCI BEZ ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ

§3 vyhlášky 50/1978 - pracovníci seznámeni

Zaměstnanci byli svým zaměstnavatelem seznámeny se základem bezpečnosti práce na elektrických zařízeních a mohou samostatně obsluhovat jednoduchý elektrická zařízení malého (do 50 V) a nízkého (do 1000 V) elektrického napětí.

§4 vyhlášky 50/1978 - pracovníci poučeni

Obdobně jako pracovníci seznámeni dle vyhlášky 50/1978 byli zaměstnanci proškoleni, ale mohou navíc jednoduchá zařízení vysokého napětí, pracovat na částech elektrického zařízení nízkého napětí, pokud je elektrické zařízení odpojeno od elektrického napětí, s dohledem pracovat na vypnutých elektrických zařízeních vysokého napětí a měřit zkoušecími měřícími přístroji.

PRACOVNÍCI S ODBORNÝM EL.TECH. VZDĚLÁNÍM

§5 vyhlášky 50/1978 - pracovníci znalí

Pro získání kvalifikace dle vyhlášky 50/1978 §5 pracovníci znalí je nutné získat elektrotechnické vzdělání, minimálně však vyučení. Na různé rekvalifikační kurzy bohužel vyhláška 50/1978 nepomýšlí. Dále je nutné složit zkoušku ve stanoveném rozsahu a dle stanovených pravidel.

Pracovníci znalí dle §5 vyhlášky 50/1978 mohou samostatně obsluhovat elektrická zařízení, pracovat na zapnutém elektrickém zařízením (pod napětím) nízkého napětí pod dozorem, popř. jen dohledem a na elektrickém zařízení vysokého napětí jen za vypnutého stavu (bez napětí).

PRACOVNÍCI ZNALÝ S VYŠŠÍ KVALIFIKACÍ

§6 vyhlášky 50/1978 - pracovníci pro samostatnou činnost

Předpokladem pro pracovníky pro samostatnou činnost dle §6 vyhlášky 50/1978 je odborné elektrotechnické vzdělání (minimálně vyučení), minimálně rok praxe (pracovní poměr v elektrotechnickém oboru) a složení zkoušky ve stanoveném rozsahu a dle stanovených pravidel.

§7 a §8 vyhlášky 50/1978 - pracovníci pro řízení činností (§7) a pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu(§8)

Předpokladem pro tyto pracovníky s vyšší kvalifikací je odborné elektrotechnické vzdělání (minimálně vyučení), minimální praxe a složení příslušné zkoušky ve stanoveném rozsahu a dle stanovených pravidel.

Pro získání živnostenského oprávnění je předpoklad elektrotechnická kvalifikace dle §8 - pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu.

Vyšší elektrotechnická kvalifikace automaticky nezahrnuje stupeň nižší kvalifikace, to znamená pracovník s §8 se musí nechat přezkoušet i z §6.

§9 vyhlášky 50/1978 - pracovníci pro provádění revizí

Pracovníci pro provádění revizí dle §9 vyhlášky 50/1978 musí mít odborné elektrotechnické vzdělání, minimální praxi a složenu zkoušku ve stanoveném rozsahu a dle stanovených pravidel u státního odborného dozoru.

Samostatná revize se řídí dle příslušných státních, popř. i mezinárodních technických norem, zákonů a vyhlášek.

§10 vyhlášky 50/1978 - pracovníci pro samostatné projektování a řízení projektování

Pracovníci pro samostatné projektování a řízení projektování dle §10 vyhlášky 50/1978 mají odborné elektrotechnické vzdělání a minimální délku praxe dle příslušných zákonů a vyhlášek a složenou příslušnou zkoušku.

UČITELÉ, KANTOŘI A VÝZKUMNÍCI

§11 vyhlášky 50/1978 - kvalifikace ve zvláštních případech

Jedná se např. o vyučující, kteří při výuce obsluhují elektrická zařízení, elektrické stroje a přístroje za účely výuky nebo vědeckého výzkumu.