Rozsah revizí a kontrol elektrických zařízení

Revize elektrického zařízení je činnost prováděná na elektrickém zařízení. Zkoušením, měřením a prohlídkou se zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi. Revize může být provedena jako výchozí nebo pravidelná.

 • Výchozí revize elektrického zařízení je revize prováděná na novém nebo rekonstruovaném elektrickém zařízení před jeho uvedením do provozu.
 • Pravidelná revize elektrického zařízení je revize provozovaných elektrických zařízení prováděná ve stanovených lhůtách.
 • Kontrola elektrického zařízení je činnost prováděná na elektrických zařízení, při které se zjišťuje technický stav elektrického zařízení (např. prohlídkou, zkouškou, měřením, testováním).

Zpráva o revizi elektrického zařízení obsahuje

 • Určení druhu prováděné revize (výchozí nebo pravidelná)
 • Vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení
 • Použité měřící přístroje při revizi
 • Soupis provedených úkonů (zkoušky, měření, prohlídky)
 • Soupis případně zjištěných závad a naměřené hodnoty
 • Datum zahájení a ukončení revize, datum vypracování a předání revizní zprávy
 • Jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem

 Provedeme pro Vás

 • Pravidelné a výchozí revize elektrických zařízení do 1000 V
 • Revize elektrických přístrojů a spotřebičů podle ČSN
 • Revize elektrického ručního nářadí podle ČSN
 • Pravidelné a výchozí revize elektronických zabezpečovacích systémů
 • Pravidelné a výchozí revize elektronických protipožárních systémů